Avukat Yardımlaşma RSS http://www.avukatyardimlasma.com/ Avukat Yardımlaşma RSS KABUL DIŞI ŞİFAHİ İFADE-HTS RAPORU Tek bir kararda, iki önemli husus. Kabul edilmeyen olay yeri tutanağındaki şifahi beyanların hükme esas alınamayacağı ve HTS raporlarının te http://www.avukatyardimlasma.com/haber/kabul-disi-sifahi-ifade-hts-raporu ANLAŞMALI BOŞANMADA DAVALI AÇISINDAN ÖNEMLİ HUSUSLAR 1- Hukuk davalarında, davadan feragat sadece davacı yana tanınmış bir hak olduğundan, anlaşmalı boşanma davalarında mutlaka “davacı” olmak http://www.avukatyardimlasma.com/haber/anlasmali-bosanmada-davali-acisindan-onemli-hususlar AVUKATLA GÖRÜŞMELERİN KAYDA ALINMASI YARGITAY 4 CD 2012/31609 E. 2014/23436 K. 30.06.2014 T.     “Somut olayda, katılanın Mahkeme aşamasında alınan ‘kendimi http://www.avukatyardimlasma.com/haber/avukatla-gorusmelerin-kayda-alinmasi UYUŞTURUCU MADDE MİKTARI-UYUŞTURUCU TİCARETİ Şüpheliler üzerinde yakalanan uyuşturucu madde miktarı ile uyuşturcu ticareti yapma suçu arasında bir bağlantı kurulmaya ç http://www.avukatyardimlasma.com/haber/uyusturucu-madde-miktari-uyusturucu-ticareti SOYUT BEYAN VE SUÇ T.C. Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas No:2016/7102 Karar No:2016/12854 K. Tarihi:26.9.2016   MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Tehd http://www.avukatyardimlasma.com/haber/soyut-beyan-ve-suc KAST-DOĞRUDAN KAST-OLASI KAST             Yargıtay Ceza Genel Kurulu          2015/206 E.,   2019/292 K http://www.avukatyardimlasma.com/haber/kast-dogrudan-kast-olasi-kast FİİLEN OTURULAN ADRES-MERNİS ADRESİ Fiilen oturulan adres; şahsın sürekli kalma niyetiyle oturduğu adrestir.  Mernis adresi ise; şahsın kayıtlı olduğu adrestir.  Bir &cc http://www.avukatyardimlasma.com/haber/fiilen-oturulan-adres-mernis-adresi PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NEDİR? YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2019/2067 E. 2019/4067 K. 17/06/2019 T.   ... Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiye http://www.avukatyardimlasma.com/haber/paydasligin-giderilmesi-davasi-nedir TEMYİZ KESİNLİK SINIRI BELİRLENİRKEN YALNIZ DAVA KONUSU EDİLEN TAŞINIR MALIN VEYA ALACAĞIN DEĞERİ DİKKATE ALINIR         YARGITAY 22. Hukuk Dairesi          2019/4930 E.  ,  2019/12977 K. &nb http://www.avukatyardimlasma.com/haber/temyiz-kesinlik-siniri-belirlenirken-yalniz-dava-konusu-edilen-tasinir-malin-veya-alacagin-degeri-dikkate-alinir POSTACININ, DAĞITIM SAATİNDE MUHATABIN ADRESTE OLMADIĞINDAN BAHİSLE, HİÇBİR ARAŞTIRMA YAPMADAN MUHTARA TEBLİGAT YAPMASI, USULSÜZDÜR. 20. Hukuk Dairesi         2016/13080 E.  ,  2019/3982 K. "İçtihat Metni" MAHKE http://www.avukatyardimlasma.com/haber/postacinin,-dagitim-saatinde-muhatabin-adreste-olmadigindan-bahisle,-hicbir-arastirma-yapmadan-muhtara-tebligat-yapmasi,-usulsuzdur