info@avukatyardimlasma.com

UYUŞTURUCU MADDE MİKTARI-UYUŞTURUCU TİCARETİ

UYUŞTURUCU MADDE MİKTARI-UYUŞTURUCU TİCARETİ

Şüpheliler üzerinde yakalanan uyuşturucu madde miktarı ile uyuşturcu ticareti yapma suçu arasında bir bağlantı kurulmaya çalışıldığı, sadece yakalanan uyuşturucu maddeden hareket ederek "kullanım sınırı" kavramının oluşturulduğu, bilinen bir gerçek. 

 

Ticaret maksadı ile bir tek hap veya çok az miktar uyuşturucu madde bulundurulması dahi TCK md. 188/3. f. dahilinde suça vücut verir iken, ticaret maksadı olup olmadığı belli olmayan durumlarda, ne kadarlık miktarda uyuşturucu hap veya uyuşturucu maddenin TCK md. 188/3.f. dahilinde kaldığı konusunda tam bir netlik bulunmamakta. 

 

önemli.bilgi

Belli kriterler bir çok kararda ortaya konulmasına rağmen Yargıtay, ele geçirilen miktara ve diğer delillere göre hareket etmektedir. 

 

Aşağıda 3 adet Yargıtay kararı sunmaktayız. Bu kararlardan da anlaşılacağı üzere, kişisel kullanım sınırı içerisinde kalan miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğinde dahi, diğer delillere Yargıtay büyük önem vermektedir. 

 

Ayrıca Yargıtay 101 adet ele geçirilen uyuşturucu hapı dahi kişisel kullanım sınırı içerisinde görmüş ve aleyhe başkaca delil elde edilemediği için, TCK md. 188/3.f.'dan karar verilememesi gerektiğini açıkça belirtmiştir.  

 

Meslektaşlarımıza faydalı olması dileğiyle....

 

YARGITAY 9 CD
Esas No:2015/4034 
Karar No:2015/5924 
İlgili Kavramlar:25 ADET UYUŞTURUCU EXTACY HAP-KULLANMA KAPSAMINDA KALABİLECEĞİ

....
...Dosya kapsamına göre; suç konusu uyuşturucu maddelerden sanık Bilal C'ın üst aramasında yakalanan 0,4 gramdan ibaret eroin ile sanık Naim Ünal D'in ikametinde ele geçirilen 25 adet extacy hapı sanıkların, savunmalarının aksine, satacaklarına veya başkasına vereceklerine ilişkin, kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, eylemlerinin bütünüyle “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğunun anlaşılması karşısında, CMK'nın 226. maddesi uyarınca sanıklara ek savunma hakkı tanınarak anılan suçtan hükümlülüklerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, tek olan fiilleri nitelik yönünden ikiye bölünüp “uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan” beraat ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 18.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

YARGITAY 20 CD
Esas No:2015/15919 
Karar No:2016/231 
İlgili Kavramlar:82 ADET UYUŞTURUCU HAP-KULLANMA KAPSAMINDA KALABİLECEĞİ
....
3-Sanık Müslüm hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna ilişkin olarak kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
Suç tarihinde sanığın annesi olan diğer sanık Hülya ile birlikte yaşadıkları evde 82 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildiği, sanığın ele geçen hapları kullanmak için bulundurduğuna ilişkin savunmasının aksine başkasına temin ya da vereceğine ilişkin her türlü şüpheden uzak yeterli delil bulunmadığı, dosya kapsamına göre; sanığın eyleminin TCK'nın 191. maddesinde düzenlenen kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre tutuklu sanık Müslüm C'ın SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına,20.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

YARGITAY 10 CD
Esas No:2016/117 
Karar No:2016/582 
İlgili Kavramlar:101 ADET UYUŞTURUCU HAP-KULLANMA KAPSAMINDA KALABİLECEĞİ
...Sanığın, evinde yapılan aramada ele geçirilen 101 adet MDMA ve 5-MEO-MİPT içeren tableti kullanmak için aldığına ilişkin savunmasının aksine kesin delil bulunmadığı, sabit olan fiilinin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, bu suç yerine “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, 
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde derhal salıverilmesi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına, 01/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARLARI PDF OLARAK OKU / İNDİR