info@avukatyardimlasma.com

TALEPTEN FAZLASINA KARAR VERİLEMEZ!!!

TALEPTEN FAZLASINA KARAR VERİLEMEZ!!!

“6100 sayılı HMK’nun 26. maddesindeki düzenlemeye göre hakim, tarafların istemleri ile bağlı olup, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Ancak duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.” (Yargıtay 20. HD, 2017/10048 E., 2019/1328 K.)

Yargıtay Kararı