info@avukatyardimlasma.com

SOYUT BEYAN VE SUÇ

SOYUT BEYAN VE SUÇ

T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi


Esas No:2016/7102
Karar No:2016/12854
K. Tarihi:26.9.2016

yargıtay kararı
 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:


Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;


Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.


Ancak;


Sanığın müşteki İ. Ü.'e karşı tehdit suçunu işlediğine dair üştekinin soyut iddiasından başka delil bulunmadığı gibi, sanık tarafında söylendiği belirtilen "sen de bundan sonra benim düşmanımsın" sözlerinin de tehdit suçunun unsurlarını taşımadığı gözetilmeden yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması,


Kanuna aykırı, sanık ... ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI PDF OLARAK OKU / İNDİR