info@avukatyardimlasma.com

KABUL DIŞI ŞİFAHİ İFADE-HTS RAPORU

KABUL DIŞI ŞİFAHİ İFADE-HTS RAPORU

Tek bir kararda, iki önemli husus. Kabul edilmeyen olay yeri tutanağındaki şifahi beyanların hükme esas alınamayacağı ve HTS raporlarının tek başına cezalandırma için yeterli olamayacağı. 

 

yargıtay.karari

 

YARGITAY

8. Ceza Dairesi         

2016/10699 E.  

2017/13571 K.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık
HÜKÜM : Hükümlülük

Gereği görüşülüp düşünüldü:


Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; olay tutanağında tespit edilen şifai ifadenin CMK.nun 148/4. madde ve fıkrasına göre suçu kabul etmeyen sanık yönünden hükme esas alınamayacağı ve HTS kayıtlarına göre silah sahibinin olay yeri civarında olduğunun anlaşılması karşısında; atılı suçu işlediğine dair savunmalarının aksine her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli, inandırıcı ve hukuka uygun elde edilmiş delil bulunmayan sanığın şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca beraati ve suça konu silahın sahibine iadesi yerine yazılı biçimde mahkumiyet ve müsadere kararı verilmesi,


Yasaya aykırı, silah sahibi vekilinin ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.