info@avukatyardimlasma.com

FİİLEN OTURULAN ADRES-MERNİS ADRESİ

FİİLEN OTURULAN ADRES-MERNİS ADRESİ

Fiilen oturulan adres; şahsın sürekli kalma niyetiyle oturduğu adrestir. 

Mernis adresi ise; şahsın kayıtlı olduğu adrestir. 

Bir çok davada yetki "yerleşim yeri adresi" olarak belirlenmiştir. 

Peki, şahsın kayıtlı yerleşim yeri adresi (MERNİS) ile fiilen oturduğu adres farklı ise ne olacaktır?

Bu durumda, şahsın fiili yerleşim yeri adresinin esas alınarak "YETKİLİ MAHKEME" tespiti yapılması gerekmektedir. 

Yargıtay'ın "kısıtlılık kararı" ile ilgili verdiği aşağıdaki kararlarda, MERNİS ve fiili adresin farklı olması nedeniye verilen 2 yetkisizlik kararı ile ilgili olarak, fiili adresin tespit edilerek, yetkili mahkemenin belirlenmesi gerektiğini açıkça belirtmiştir. 

 

önemli bilgiler

 

20. Hukuk Dairesi         2019/1905 E.  ,  2019/4027 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada ... Sulh Hukuk ve ... .... Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, 4721 sayılı TMK'nın 405. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.
... Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının MERNİS adresinin “... Mah. ... Sok. No:17/.../2 .../...” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
... .... Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının yerleşim yeri adresinin “... Köyü, .../...” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/.... maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”
... İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmaya göre kısıtlı adayının “... Köyü, .../...” adresinde ikamet ettiği anlaşıldığından uyuşmazlığın ... Sulh Hukuk Mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince ... Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi..

---------------------------------

20. Hukuk Dairesi         2019/2016 E.  ,  2019/4022 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada ... .... Sulh Hukuk ve ... .... Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, 4721 sayılı TMK'nın 405. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.
... .... Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının MERNİS adresinin “ ... Mah. Y... Yolu Cad. No:31 İç Kapı No:5 .../...” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
... .... Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının yerleşim yeri adresinin “... Mah. ... Sk. ... İçi Mevkii .../...” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/.... maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” 
... İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmaya göre kısıtlı adayının “... Mah. ... Sk. ... İçi Mevkii .../...” adresinde ikamet ettiği anlaşıldığından uyuşmazlığın ... .... Sulh Hukuk Mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince ... .... Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.