info@avukatyardimlasma.com

AVUKATLA GÖRÜŞMELERİN KAYDA ALINMASI

AVUKATLA GÖRÜŞMELERİN KAYDA ALINMASI

YARGITAY 4 CD

2012/31609 E.

2014/23436 K.

30.06.2014 T.

 

önemli.bilgi.avukat

 

“Somut olayda, katılanın Mahkeme aşamasında alınan ‘kendimi güvenceye almak amacıyla görüşmeye ses kayıt cihazıyla gittim, yapılan görüşmeleri kayıt ettim’ biçimindeki ifadesi de gözönüne alındığında, sanıkla aralarındaki sorunu görüşmek üzere gideceği avukatın bürosunda yapacağı konuşmaların gizlice kaydedilmesine dair hazırlık içerisine girmesi ve aralarındaki konuşmayı gizlice kayda alması karşısında, tesadüfen yapılan bir arama üzerine başka şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde değil, bir planlama dahilinde yapılan ses kaydının yasak kanıt niteliğinde olduğu gözetilmeden, dosyadaki diğer kanıtlara göre hüküm kurulması gerekirken, yasak kanıta dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması... BOZULMASINA..."

 

KARARI PDF OLARAK OKU / İNDİR